Чтобы скачивалось: 
https://v8.1c.ru/upload/products/dokumentooborot/metodicheskaya-podderzhka/sravnenie.pdf